Archive for the ‘ПРОЕКТИ’ Category

Проекти

SERBIA

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, Проект № 2007CB1 6IPO006-2011-2-94 “Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието Проект: “Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието”, финансиран с помоща на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия CCI номер 2007CB16IPO006. Иденификационен номер на проекта: 2007CB16IPO006-2011-2-94 Водещ партньор […]