Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Дупница /ТО на НТС – Дупница/ е неправителствена организация, неполитическо, творческо – професионално, научно – просветно сдружение с нестопанска цел в частна полза. Дейността на научно-техническите съюзи в гр.Дупница започва от 1 октомври 1923година като дупнишки клон на Българското инженерно-архитектурно дружество „БИАД“. ТО на НТС – Дупница е член е на Федерацията на Научно-техническите съюзи в България.

Снимки

FullSizeRender   FullSizeRender (9)   FullSizeRender (8)   FullSizeRender (7)   FullSizeRender (6)   FullSizeRender (5)   FullSizeRender (4)   FullSizeRender (3)   FullSizeRender (2)   FullSizeRender (1)

Проекти

SERBIA

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,

evropa

Проект 2007CB1 6IPO006-2011-2-94

“Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието

Проект: “Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието”, финансиран с помоща на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия CCI номер 2007CB16IPO006.
Иденификационен номер на проекта: 2007CB16IPO006-2011-2-94
Водещ партньор на проекта е Технологичен факултет в гр. Лясковац-Сърбия.
Партньори по проекта са:
Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи /НТС ПО ТОК/;
Федрация на научно-техническите съюзи в България /ФНТС/
Териториална организация на НТС –Дупница
Период на изпълнение: 19.12.2013 г.-19.12.2014 г.
Целеви групи: студенти, предприемачи в сектора на модната и текстилна индустрия, безработни, населението в пограничната област.
Целева ос: 2. Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие.
Област на интервенция: 2.1. Създаване на връзки и изграждане на мрежи за обмяна на информация на институционални, бизнес и образователни нива;
Общи цели: Свързване на хора, общности, обмен на идеи и знание в пограничните области
Специфични цели:
• Подобряване на образователната дейност чрез създаване на център за насърчаване на творчеството на студентите
• Осъществяване на сътрудничество между бизнеса и образователните институции чрез обмен на знание и изграждане на мрежи за съвместна дейност
Дейностите в изпълнението на проекта са:
• Обучение на студенти и предприемачи за създаване на иновативни модни продукти
• Обмен на знание и опит в региона чрез съвместни обучителни посещения
• Идентифициране на традиционните елементи от бита и културата на хората от пограничните райони – „В търсене на вдъхновение”
• Приспособяване на места за сздаване на центрове за творческа и изследователска дейност
• Обучение в центровете на студенти и предприемачи за работа със специализиран софтуер
• Провеждане на конкурс за разработване на съвременни модни продукти
• Създаване на модни продукти вдъхновени от бита и традициите от Сръбските и Български погранични райони
• Анализ на пазарното възприемане на създадените иновативни модни продукти
• Реализиране на изложение, модно ревю и научна коференция
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI № 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Контакти:
Гр.Дупница пк 2600, ул.“Христо Ботев“ № 3
Тел. 0701 50920 и 070150921

Зали

Zali

Назад към

 

Дейности

Езикови курсове:
ТО на НТС-Дупница предлага езикови курсове по следните езици:
– Английски език – ниво А1, А2, В1 по Европейска езикова рамка за ученици и възрастни. Време на провеждане: дневни и вечерни.
– Немски език – ниво А1, А2, В1 по Европейска езикова рамка за ученици и възрастни. Време на провеждане: дневни и вечерни.
Курсове по професии:
ТО на НТС-Дупница е лицензиран център за професионално обучение / Лиценз № , издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение.005

За Нас

nts

Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Дупница /ТО на НТС – Дупница/ е неправителствена организация, неполитическо, творческо – професионално, научно – просветно сдружение с нестопанска цел в частна полза. Дейността на научно-техническите съюзи в гр.Дупница започва от 1 октомври 1923година като дупнишки клон на Българското инженерно-архитектурно дружество „БИАД“. ТО на НТС – Дупница е член е на Федерацията на Научно-техническите съюзи в България.
В организацията членуват инженери, икономисти, селскостопански специалисти, техници и други специалисти от областта на техниката и икономиката в Дупнишкия регион, структурно обединени в съюзи.
ТО на НТС – Дупница осъществява своята дейност в полза на своите членове и на цялото общество в областта на техниката, икономиката и селското стопанство. Основните й дейности са научно-техническа, квалификационна и информационна.
През 1982г. започва строителството на Дом на науката и техниката (ДНТ) в град Дупница. Той е завършен и тържествено открит на 8 септември 1984г. Сградата е на 4 етажа с функционално организирана площ. Притежава зрителна зала с 200 седящи места, компютърна учебна зала, заседателна зала, учебни зали и офиси. На 9 юни 2008г. на фасадата на ДНТ е открит балереф на проф.Иван Попов /1907-2000г./, който като председател на Централния съвет на научно-техническите съюзи и няколко мандата депутат от региона има особени заслуги за построяването и.
През 2003г. към ТО на НТС – Дупница се регистрира Учебен център за професионално обучение, лицензиран към Национална Агенция за професионално образование и обучение гр.София. През 2014г. ТО на НТС – Дупница чества своята 90 годишнина.