Предлагани нови курсове

Център за професионално обучение към Териториална организация на научно-техническите съюзи предлага нови курсове по следните професии:

-  Оператор на парни и водогрейни съоръжения ВН /Огняр/ ; Място на провеждане: гр.Дупница и гр.Кюстендил

-  Оператор на компютър;

-  Английски език – ниво А1,А2 и В1;

- Немски език-ниво А1, А2 и В1;

-  Дигитална компетентост /Работа с компютър/.

Работещите на трудов договор могат да ползват ваучери по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Желаещите могат да се запишат в Дома на техниката, гр.Дупница, ул.“Хр.Ботев“ №3 , ет.3 или на тел. 070150920, 070150921, 0879595969, 0879595966.

Срок за записване:20.01.2020г.

Начало на курсове: 01.02.2020г.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply