ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ! Шанс за нова професия с НТС-Дупница

snimkaNTS

От 1 април 2019 г. Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”
По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:
- с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);
- над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.
FullSizeRender (4)Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност /компютърно обучение/ – КК 4.
По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво трябва да направи желаещия да ползва ваучер за обучение:
* да се обади в Учебния център на ТО на НТС – Дупница, за информация и лична консултация- Дом на техниката – 3 етаж, тел. 0701 50920; 0701 50921 , 0879 59 59 69, 0879 59 69 66
* да си направи копие на дипломата за образование и приложенията към нея
* да си направи копие на документи за допълнителна квалификация и преминати обучения
* да внесе лично или по електронен път в Бюро по труда по адресна регистрация ЗАЯВЛЕНИЕ /по образец/, в което да посочи обучението за което иска да получи ваучер.
* след одобрение от Бюрото по труда да представи уведомлението си в Център за професионално обучение при ТО на НТС – Дупница за регистрация и започване на обучение

ТО на НТС – Дупница, 3 етаж

тел: 0701 50920, 50921; 0879 59 59 69, 0879 59 69 66

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply