Дейности

Езикови курсове:
ТО на НТС-Дупница предлага езикови курсове по следните езици:
– Английски език – ниво А1, А2, В1 по Европейска езикова рамка за ученици и възрастни. Време на провеждане: дневни и вечерни.
– Немски език – ниво А1, А2, В1 по Европейска езикова рамка за ученици и възрастни. Време на провеждане: дневни и вечерни.
Курсове по професии:
ТО на НТС-Дупница е лицензиран център за професионално обучение / Лиценз № , издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение.005

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply