Archive for април 23rd, 2015

Зали

zali

Забележка:  Цените са с включено ДДС.

Дейности

Езикови курсове: ТО на НТС-Дупница предлага езикови курсове по следните езици: – Английски език – ниво А1, А2, В1 по Европейска езикова рамка за ученици и възрастни. Време на провеждане: дневни и вечерни. – Немски език – ниво А1, А2, В1 по Европейска езикова рамка за ученици и възрастни. Време на провеждане: дневни и вечерни. […]